TRAMONTO DIVING

Posljednjeg dana stvaranja, Bog je poželio okruniti svoje djelo i stvorio je Kornate od suza, zvijezda i daha

George Bernard Shaw