CIJENIK

TEČAJCIJENA U EURIMACIJENA U KUNAMA
OWD Ronilac otvorenih voda
(Uključena kompletna oprema)
390€ 2850kn
Specijalnosti
(Dubinsko, Noćno, Navigacija…)
190€ 1400kn
AOWD Napredni Ronilac420€ 3050kn
Stress & Rescue 250€ 1800kn
Probni Zaron (s obale)
(Uključena kompletna oprema)
50€ 370kn
Probni zaron (s brodom)
(Uključena kompletna oprema)
60€ 450kn
RONILAČKI PAKETI*CIJENA U EURIMACIJENA U KUNAMA
1 zaron s obale15€ 100kn
1 zaron brodom40€ 300kn
2 zarona brodom70€ 500kn
Noćni zaron40€ 300kn
Olupina „Francesca di Rimini“40€ 300kn
Olupina „Borak“40€ 300kn
Olupina „Junker“40€ 300kn
Wreck „Gladiator“ 40€ 300kn
Paket 6 zarona175€ 1300kn
Paket 8 zarona215€ 1600kn
Paket 10 zarona260€ 1900kn
Paket 12 zarona 300€ 2200kn
Putnik na brodu15€ 100kn

*Cijena uključuje bocu sa zrakom, olovo, brod i voditelja

NAJAM OPREMECIJENA U EURIMA NA DANCIJENA U KUNAMA NA DAN
Kompletna oprema25€180kn
Odijelo10€ 75kn
Čizmice2€ 15kn
Kompenzator (Jacket)6€ 45kn
Kompjuter6€ 45kn
Lampa4€ 30kn
Maska2€ 15Kn
Peraje2€ 15kn
Punjenje boca 1L/200BAR0,8€ 5kn